Grintuss

Jama nosowa jest pokryta błoną śluzową, której górny odcinek zbudowany jest z nabłonka, w jakim znajdują się: komórki wytwarzające śluz oraz komórki nabłonka migawkowego, pokryte cienkimi kosmkami, ruchomymi wypustkami (zob. rysunek poniżej). Poniżej nabłonka znajduje się gęsta sieć naczyń włosowatych, kapilarnych.

Błona śluzowa nosa jest kluczowa dla prawidłowej pracy całego układu oddechowego.

Nos ogrzewa i nawilża ponad 12 000 litrów powietrza dziennie.
Funkcjonuje dzięki różnym mechanizmom obronnym: swojemu nabłonkowi oraz gęstej sieci naczyń włosowatych, śluzowi, ruchomym wypustkom przesuwającym śluz, komórkom układu odpornościowego i licznym substancjom zdolnym do zatrzymania bakterii, wirusów i szkodliwych substancji.

Nos stanowi również pierwszą linię obrony układu odpornościowego.

Błona śluzowa nosa jest pierwszą linią obrony nosa

Śluz przechwytuje na powierzchni błony śluzowej substancje szkodliwe (wirusy, bakterie, pył, pyłki itd.), a rzęski nabłonka migawkowego przesuwają śluz w stronę krtani, aby go usunąć.
Aboca Grintuss